» HOŞ GELDİNİZ » TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

KMO

TKYS III III. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ Odamız tarafından düzenlenen Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi`nin III`sü MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Salonunda 21-22 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenecektir. 1
DANIŞTAY, GIDA İŞLETMELERİNDE ÜYELERİMİZİN VE ODA DENETİMİNİN VAR OLMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ. Danıştay; 07.01.2014 tarih 28875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ` Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik`` in yürürlükten kaldırılan 10. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine yaptığımız itirazı haklı buldu ve gıda işletmelerinde çalışan meslektaşlarımızın odaya üye olmasını ve ilgili odasından istihdamı zorunlu personel belgesi almasını mecburi hale getirdi. Danıştay, 5996 sayılı kanuna atıfta bulunarak halkın gıda güvenliği için mühendisin... 1
KMO, ZMO VE GIDA MÜHENDİSLERİ ODASINDAN ORTAK TOPLANTI Kimya Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve ZiraatMühendisleri Odası temsilcileri ZMO oda merkezinde bir araya gelerek, istihdamı zorunlu personel uygulamaları, dava süreci ve sonucu ile son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 1
ODAYA ÜYELİK İÇİN İŞYERLERİNE UYARI YAZISI GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI. Özel Sektörde Meslektaşlarımızın Çalıştığı İş Yerlerine; Kimya Sektörü Stratejik Planı ve 6235 Sayılı Yasal Mevzuat Gereği Meslektaşlarımızın Odaya Üye Olmaları Gerektiğini Hatırlatan Yazı Gönderilmeye Başlandı. 1
`BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ` YAYIMLANDI Tebliğ ; 30/12/2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin azaltılması Hakkında Yönetmelik’inde belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerin, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasların nasıl olması ve nasıl hazırlanması gerektiğini belirtmektedir. 0