KMO

39,40,41 VE 42. E-KİTABIMIZI YAYINLADIK. Üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve mühendislik konularına ilgi duyanların faydalanabilecekleri dört yeni e-kitabımızı yayınladık. 0
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 8-9 ARALIK’TA DÜZENLENECEKTİR. Düzenleyicileri arasında Odamız KMO`nun da bulunduğu, TMMOB adına sekretaryası Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan Sanayi Kongresi 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde `Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler` ana temasıyla Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrenin programına haberin devamından ulaşabilirsiniz. 0
BİRLİK HABERLERİ`NİN 176. SAYISI YAYIMLANDI Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı `Birlik Haberleri`nin Eylül - Ekim 2017 dönemini içeren 176`ıncı sayısı yayımlandı. 0
KKDİK YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÇŞB KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanı sn. Yahya KESİMAL ziyaret edilerek `Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik` kapsamında kendisi ile görüşmelerde bulunulmuştur. 0
TMMOB 5. KADIN KURULTAYI 25-26 KASIM’DA ANKARADA… TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı`nın beşincisi `OHAL’de Kadınız` başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kurultay programına haberin devamından ulaşabilirsiniz. 0
TMMOB TÜRKİYE PETROLLERİ RAPORU YAYINLANDI. TBMM Genel Kurulu`nda görüşülmeye başlayan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan nitelikli personelin özlük hakları ve iş güvenceleri ellerinden alınıyor. 0
ÇOK YÜKSEK ÖNEM ARZEDEN MADDELER LİSTESİNİ (SVHC) TÜRKÇE YAYINLIYORUZ. Odamız Mesleki Yayın Komisyonu SVHC simgesiyle bilinen, Çok Yüksek Önem Arzeden Maddeler (Substances of Very High Concern) Listesini Türkçe tercümesini yayınladı. 0
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`Ü SAYGIYLA ANIYORUZ... Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ü ölümünün 79. Yıldönümünde saygıyla anıyoruz... 0
KENTLERİMİZİ, TARİHİMİZİ VE DOĞAMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Şehircilik Şurası`nda TMMOB örgütlülüğünü hedef alan itham ve tehditlerine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Kasım 2017 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi. 0
V. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. V. Uluslararasi Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları 2-4 Kasım 2017 tarihinde İzmir-Tepekule Kongre Merkezinde Kimya Mühendisleri Odamızın Ege bölge Şubesi tarafından gerçekleştirildi. 0


 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME